DANH BẠ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HỘI AN - QUẢNG NAM

Lượt xem: 1306
  • Mã doanh nghiệp: DN0002
  • Lĩnh vực kinh doanh: Giáo dục
  • Tỉnh / Thành phố: Thành Phố Hội An » Tỉnh Quảng Nam
  • Địa chỉ: Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Tổng số điểm của doanh nghiệp là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá doanh nghiệp

1. Đơn vị:                                          TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI CHÁT

- Địa chỉ của trường: Khối An Bang, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    02353 861 706

- Địa chỉ thư điện tử của trường: truongthbuichat@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Thúy Mai

02353 861706

0905919185

maicamkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Lý Thị Hữu Lệ Quyên

02353 861706

0345615355

lylequyen79@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Phan Thị Thúy Mai

02353 861706

0905919185

maicamkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Ánh Tuyết

02353 861706

0935705419

leanhtuyet110285@gmail.com

 

2. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM AN

- Địa chỉ của trường: Khối An Bàng, phường  Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3 861973

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  thcaman1.ha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Vân

02353.861973

0913115154

hongvansp2014@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Khánh Linh

02353.861973

0962110315

klinh78@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Hồng Vân

02353.861973

0913115154

hongvansp2014@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thương

02353.861973

0397274972

nguyenthithuonghoian@gmail.com

 

3. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM KIM

 - Địa chỉ của trường: Thôn 2, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                        0235.3934.697

  Địa chỉ thư điện tử của trường: thcamkimha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Trần Mai

0235.3934.697

0905.133.450

tmai3691@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Phương

0235.3934.697

0923.153.075

phuongcamkim@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Trần Mai

0235.3934.697

0905.133.450

tmai3691@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Phạm Ngọc Thạch

0235.3934.697

0982.253.644

thcamkimha@gmail.com

 

4. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÔ

 - Địa chỉ của trường: Số 19, đường Lê Quý Đôn, khối Lâm Sa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 - Số điện thoại văn phòng:                        0235 3863270

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:  thcampho.ha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Cao Thị Mỹ

0235 863270

0934849035

caothimy72@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Đoàn Dạ Thảo

0235 863270

0914051000

daothaonguyendoan@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Cao Thị Mỹ

0235 863270

0934849035

caothimy72@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Kim Cảnh

0235 863270

0903153847

kimcanhcp@gmail.com

 

5. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THANH

- Địa chỉ của trường: Tổ 3, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235.3861122

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  tieuhoccamthanh@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Thúy Liễu

0235.3861122

0905.727.801

lieucamkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Võ Thị Thùy Trang

0235.3861122

0847.599.669

vothithuytrang76bc@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Phan Thị Thúy Liễu

0235.3861122

0905727801

lieucamkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Thanh

0235.3861122

0919.768.474

lethanhthct@gmail.com

 

6. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ TRỌNG  HƯỜNG

      Địa chỉ của trường: Số 274, Phù Đổng Thiên Vương, khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An,          

     - Số điện thoại văn phòng:                                                0235 3862691

     - Địa chỉ thư điện tử của trường:              dotronghuonghoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ 

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đặng Bảo

0235 3862691

0988326620

dbao1964@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Kim Lâm

0235 3862691

0935551906

kimlamltt6178@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Đặng Bảo

0235 3862691

0988326620

dbao1964@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Phương Dung

0235 3862691

0934900791

dungng14@gmail.com

 

7. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐỘ

- Địa chỉ của trường: Thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                    0235.3862082

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:     thldoha@yahoo.com.vn

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Sen

0235.3862082

0987443851

senledoha@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phương Hồng

0235.3862082

01266713399

tamngoc427@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Sen

0235.3862082

0987443851

senledoha@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Trần Trung

0235.3862082

0705928007

trungtran080792@gmail.com

 

8. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

- Địa chỉ của trường: Số 374, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô II, phường: Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                            0235 3.861863

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              thlytutrongha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đỗ Thị Hạnh

0235.3.861863

0934900740

dothihanh.camkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Dương Vũ Quỳnh Chi

0235.3.861863

01234331599

quynhchiphudong@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Đỗ Thị Hạnh

0235.3.861863

0934900740

dothihanh.camkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Huỳnh Thị Ngọc Hà

0235.3.861863

0977147471

hoangngocha79@gmail.com

 

9. Đơn vị:                              TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 - Địa chỉ của trường: Khối Tân Lập, phường: Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  Số điện thoại văn phòng:                                                0235. 3864005

 Địa chỉ thư điện tử của trường:              tieuhocluongthevinh2012@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Võ Thị Hồng Loan

0235. 3864005

0762531864

vothihongloanht@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Trang

0235. 3864005

0777527575

mytrangltv@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Võ Thị Hồng Loan

0235. 3864005

0762531864

vothihongloanht@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Đặng Ngọc Quý

0235. 3864005

0901146041

quycflong@gmail.com

 

10. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

- Địa chỉ của trường: Số 06, đường Thái Phiên, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3.861962

- Địa chỉ thư điện tử của trường:            thnguyenbangocha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Lê Thị Hiền Lương

02353.910126

0367117030

hienluong065@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Võ Thị Hà

02353.910126

0839744686

vohanbn@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Lê Thị Hiền Lương

02353.910126

0367117030

hienluong065@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thanh Nga

02353.910126

0905548069

Ngabi123@gmail.com

 

11. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

 - Địa chỉ của trường: Số 01, đường La Hối, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  Số điện thoại văn phòng:                                    0235.3911.318

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:    phudong.hoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh

0235 3911318

0903573901

nguyenthanh_hanhvu@yahoo.com

2

Phó Hiệu trưởng

Huỳnh Thị Thọ

0235 3911318

0385962623

thanhthold@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thanh

0235 3911318

0903573901

nguyenthanh_hanhvu@yahoo.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Huỳnh Thị Thúy Hà

0235 3911318

0974370398

huynhthithuyhapdha@gmail.com

 

12. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHONG

 Địa chỉ của trường: Số 139, đường Lý Thường Kiệt, khối Phong An, phường:Sơn Phong,  thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng:                                    0235 3914039

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              tieuhocsonphong@gmail.com.

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Đông

02353914039

0935.716.136

zhodm1970@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Tấn Ngân

02353914039

0905992165

ntngansphoian@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Đông

02353914039

0935716136

zhodm1970@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Hồng Kim

02353914039

0935270096

hongkim5574@gmail.com

 


13. Đơn vị:                            TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

- Địa chỉ của trường: Đường Lương Như Bích, khối phố Xuyên Trung, phường:Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0235.3862127

- Địa chỉ thư điện tử của trường:           thtranquoctoanhoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Hồ Thị Đào

0235.3862127

0368105128

hoaigiang65@yahoo.com.vn

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Diệu Nga

0235.3862127

0935071320

dieungatraque@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Hồ Thị Đào

0235.3862127

0368105128

hoaigiang65@yahoo.com.vn

4

Chủ tịch Công đoàn

Đỗ Thị Cẩm Phi

0235.3862127

0973798004

kittyminsu@gmail.com

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây