Cập nhật mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất do bộ Tài chính ban hành

Hiện nay mỗi đơn vị cơ quan hay doanh nghiệp thậm chí là người lao động đều có những nhu cầu sử dụng giấy đề nghị thanh toán mới nhất. Mẫu giấy này được ứng dụng rất nhiềm trong đời sống nhất là những trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận được tạm ứng. Để hiểu rõ hơn về loại giấy này các bạn hãy tham khảo những thông tin chi tiết của truonghoc.edu.vn sau đây.

1. Giấy đề nghị thanh toán là gì ?


Giấy đề nghị thanh toán là gì
Trong quá trình làm việc có thể phát sinh ra rất nhiều chi phí như sửa chữa máy móc, photo, in ấn vì mục đích chung của tập thể. Ngoài ra còn phải kể đến các trường hợp đi công tác, mua sắm các trang thiết bị văn phòng,...tại các cơ quan, doanh nghiệp.
Vì vậy để bảo vệ quyền lợi cho người nhân viên, người lao động thì các mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2021 đã được bộ Tài chính phát hành và cho phép áp dụng. Loại giấy này sẽ được sử dụng trong các trường hợp :
 • Người lao động đã tự chi nhưng chưa được kế toán thanh toán hay tạm ứng
 • Tổng hợp các khoản phí đã chi kèm theo hóa đơn
 • Hoàn thiện thủ tục thanh toán, ghi sổ kế toán
Bên cạnh đó nếu doanh nghiệp chậm lương hàng tháng thì nhân viên cũng có quyền gửi giấy đề nghị thanh toán công nợ. Các cá nhân muốn lấy tiền tạm ứng thì cũng cần phải tuân theo các trình tự được yêu cầu từ phía doanh nghiệp.

2. Các nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán

Các nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán
Hiện nay có rất nhiều giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2021 được ban hành chính thức bởi Bộ Tài chính. Các văn bản về thuế hay giấy đề nghị thanh toán đều không được xét vào dạng chứng từ được xét duyệt chi phí đối với cơ quan thuế. Ngoài ra nó không chỉ có duy nhất 1 loại mà được sử dụng linh hoạt giữa các mẫu ban hành mới hoặc dựa trên các văn bản luật khác nhau.
Cụ thể như mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 là mẫu chuyên dụng để hướng dẫn chế độ kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó thì mẫu đề nghị thanh toán theo Thông tư 200 được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế. Mẫu de nghị thanh toán theo Thông tư 107 được dùng để hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Nó được áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị công lập, các tổ chức, đơn vị không sử dụng ngân sách nhà nước,...
Nhìn chung thì các loại giấy đề nghị thanh toán công nợ đều bao gồm các nội dung chính cụ thể như sau :
 • Tên đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, bộ phận được yêu cầu thanh toán
 • Thông tin đầy đủ về các nhân đề nghị thanh toán
 • Tổng số tiền đề nghị thanh toán được ghi rõ ràng cả số và chữ
 • Các loại hóa đơn, chứng từ kèm theo

3. Hướng dẫn chi tiết cách viết giấy đề nghị thanh toán chuẩn nhất


Hướng dẫn chi tiết cách viết giấy đề nghị thanh toán chuẩn nhất
Giấy đề nghị thanh toán mới nhất được ban hành trong thời gian gần đây mang tính tiện lợi cao. Các cá nhân chỉ cần tải về máy và điền các nội dung được yêu cầu tại ô còn trống. Mọi mục đều được quy định sẵn rất rõ ràng nên không cần no bị sai hay thiếu nội dung. Cụ thể cần phải thực hiện điền lần lượt như sau :
 • Tại phía bên trái của giấy ghi rõ họ tên, đơn vị công tác
 • Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán
 • Ghi rõ nội dung yêu cầu thanh toán ( ví dụ thanh toán tiền mua thiết bị văn phòng,...)
 • Số tiền yêu cầu thanh toán ( ghi đầy đủ số và chữ )
 • Phương thức thanh toán ( tiền mặt, chuyển khoản,...)
 • Số lượng chứng từ, bảo sao hóa đơn và các giấy tờ liên quan
 • Nguồn kinh phí đề nghị thanh toán cụ thể như kinh phí dự án, phí quản lý công ty
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mua hàng hay đi công tác thì nhân viên có trách nhiệm hoàn thành giấy đề nghị thanh toán và nộp lại cho phòng kế toán.Lưu ý cách viết này cũng có thể áp dụng cho mẫu giấy đề nghị thanh toán 2020.
Mong rằng những chia sẻ trong bài viết của truonghoc.edu.vn sẽ hữu ích với bạn đọc. Vui lòng truy cập https://truonghoc.edu.vn/ để cập nhập nhanh chóng các thông tư mới về mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất.
Đơn vị:...................  
Mẫu số 05 – TT
Địa chỉ:..................   (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
               Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày.......tháng........năm.......

Kính gửi:..................................................................................................
Họ và tên người đề nghị thanh toán:.......................................................
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):..........................................................................
Nội dung thanh toán:..............................................................................
Số tiền:....................(Viết bằng chữ):......................................................
(Kèm theo............chứng từ gốc).
 
Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng
Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 
Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: ………………..
Mẫu số: C42-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày…..tháng ……năm………
- Họ và tên người thanh toán:..................................................................
- Bộ phận (hoặc địa chỉ):..........................................................................
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
- Phiếu chi số………………. ngày ……………..
- Phiếu chi số………………. ngày ……………..
- ….
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….
2 …………………………………………………………………….
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
 
 
THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN
THANH TOÁN

(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)


 
ĐƠN VỊ: …………………………
Mã QHNS:……………………….
Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày ….. tháng ……. năm ……
- Họ tên người thanh toán: …………………………………………………………………….
- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………….
- Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:
Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
- Phiếu chi số …………. ngày ………
- Phiếu chi số …………. ngày ………
- …
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….
2. ……………………………………………………
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
 
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Đơn vị: …………………
Địa chỉ: ………………
Mẫu số 05 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày…. tháng….. năm….
Kính gửi:..............................................................................................
Họ và tên người đề nghị thanh toán:.....................................................
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):........................................................................
Nội dung thanh toán:............................................................................
Số tiền: ………………….. (Viết bằng chữ):..........................................
(Kèm theo…………….. chứng từ gốc).
 
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)


Mẫu de nghị thanh toán theo Thông tư 107,
Giấy de nghị thanh toán công nợ,
Mẫu đề nghị thanh toán theo Thông tư 200,
Mẫu đề nghị thanh toán mới nhất,
Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2021,
Mẫu giấy đề nghị thanh toán 2020,
Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2021,
Mẫu giấy de nghị thanh toán theo Thông tư 133
Chia sẻ bởi: admin
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 • Xem: 1552
 • Dung lượng: 120.00 KB
 • Tải về: 28
 • Sưu tầm: N/A
 • Thuộc chủ đề: Biểu mẫu
Liên kết tải về

Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây