Chú đại bi tiếng Việt 84 câu

Chú đại bi được đúc kết từ kinh đại bi tâm đà la ni của phật quán thế âm, gọi một cách ngắn gọn là chú đại bi. Sự linh ứng của chú đại bi sẽ giúp cứu khổ cứu hộ, con người không bị ma quỷ, kẻ ác mưu hại ; bảo vệ con người trước những đọa đày mà con người phải đón đầu đảm đương.

1. Chú đại bi là gì ?
Chú đại bi là là bài chú thường gặp được đông đảo mọi người trì tụng. đây chính là bài trú được bồ tát quán thế âm đọc trước một buổi họp của các phật. Chú gồm 84 câu, 415 chữ. Nghe chú đại bi giúp cứu khổ cứu hộ, hỗ trợ con người tránh khỏi bể khổ, không bị ma quỷ mưu hại. Bài chú đại bi rất linh ứng nếu mọi người trì niệm một cách chân thành.

2. Chú đại bi tiếng Việt 84 câu

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha.

3. Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)
Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva rabhaye sunadhàsya.
Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.
Cala cala mama vimala muktir.
Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.
Basha basham prasàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha.
Nirakindi vagalàya svaha.
Mavari śankaraya svāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

4. Lợi ích Chú Đại Bi
Cho đến ngày nay, không ai còn bàn cãi về sự màu nhiệm và linh nghiệm của thần chú Đại Bi.
Nhiều ý kiến cho rằng, loại thần chú này được dùng để bảo vệ, thanh lọc và cũng có thể chữa tất cả loại bệnh, nhất là những phiền não về tâm.
Dưới đây là lợi ích Chú Đại Bi đem lại cho người nghe, đọc, trì niệm.

- Người niệm trì Chú Đại Bi sẽ không bao giờ gặp phải 15 hình thức chết này:

- Sẽ không chết đói hoặc thiếu thốn.

- Sẽ không tự sát (tự tử)

- Sẽ không chết dưới kẻ thù thù nghịch.

- Sẽ không chết vì bị áp bức, bỏ tù, bị đánh đập.

- Sẽ không bị giết trong trận chiến quân sự.

- Sẽ không chết vì điên rồ.

- Sẽ không bị giết bởi hổ, sói, hoặc những con thú dữ.

- Sẽ không chết vì nọc độc rắn độc hoặc bọ cạp.

- Sẽ không bị đầu độc cho đến chết.

- Sẽ không bị chết đuối hoặc bị thiêu chết.

- Sẽ không chết vì phép thuật.

- Sẽ không bị giết bởi ma quỷ hay ác quỷ.

- Sẽ không bị giết bởi những vụ lở đất hoặc những cây cối ngã.

- Sẽ không chết vì những cơn ác mộng do những người xấu gây ra.

- Sẽ không chết vì những bệnh hiểm nghèo.

Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…
 
Những ai niệm Kinh Chú Đại Bi sẽ nhận được 15 điều tốt đẹp này:

Khi niệm thần chú này hàng ngày, người niệm sẽ được hưởng 15 điều tốt đẹp dưới đây:

- Họ sẽ luôn có sự giàu có và hạnh phúc.

- Họ sẽ luôn nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của người khác.

- Họ sẽ luôn được sinh ra vào thời điểm tốt.

- Họ sẽ luôn gặp những người bạn tốt.

- Gia đình của họ sẽ tử tế và hài hòa.

- Sự giàu có của họ sẽ không bị cướp bóc.

- Họ sẽ có được mọi thứ họ tìm kiếm.

- Họ được những con rồng, thần linh và tinh thần tốt bảo vệ.

- Nơi sinh của họ sẽ luôn luôn có một vị vua tốt.

- Họ sẽ luôn được sinh ra ở một đất nước tốt.

- Họ sẽ sở hữu cơ thể khỏe mạnh.

- Họ có trái tim tinh khiết và đầy đủ.

- Họ sẽ không vi phạm những điều cấm đoán.

- Họ sẽ thấy Đức Phật và nghe Pháp ở nơi họ sinh ra

- Họ sẽ thức tỉnh với ý nghĩa sâu sắc của Phật Pháp thích hợp mà họ nghe thấy.

5. Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi
Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ. Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu.
Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

Đảnh lễ Tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy). Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).
Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Rồi phát nguyện sau đây:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.
 
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó:

Có thể là bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh.

Có thể là khổ nơi những người thân mà hình dung ra đang đọc tụng ngay họ

Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe.

Có thể là khởi lòng thương sót chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, Ngã quỷ… mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với ánh sáng từ bi soi tới thân họ mà đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.

Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng.

Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.

6. Bài chú đại bi tiếng việt 21 biến

Chú Đại Bi 7 biến 84 câu dễ thuộc,
Chú Đại bi 84 câu tiếng Việt dễ thuộc,
lời kinh chú đại bi 7 biến - chữ to,
Tụng chú Đại bi tại gia,
chú đại bi 7 biến ( có chữ đọc nhanh),
Lời kinh Chú Đại Bi 21 biến,
Lời Chú Đại Bi Tiếng Phạn,
chú đại bi 84 câu tiếng phạn (sanskrit)
Chia sẻ bởi: admin
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
  • Xem: 200
  • Dung lượng: 129.07 KB
  • Tải về: 0
  • Sưu tầm: N/A
  • Thuộc chủ đề: Văn hóa - Giải trí
Liên kết tải về

Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây