Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021

 
Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng A - tuần 1
Đáp án cuộc thi hocvalamtheobac bảng A dành cho học sinh THCS, THPT.


CÂU HỎI SỐ 1
Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ ... ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. sự nghiệp của dân tộc
 2. cách mạng của dân tộc
 3. đất nước của mình
 4. vận mạng của mình

CÂU HỎI SỐ 2
Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Ra sức học tập nâng cao ... và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức
 2. trình độ chính trị, năng lực chuyên môn
 3. trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật
 4. trình độ văn hóa và đạo đức cách mạng

CÂU HỎI SỐ 3
Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng,...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. nâng cao tổ chức và kỷ luật
 2. khiêm tốn và giản dị
 3. chống chủ nghĩa cá nhân
 4. tăng cường đoàn kết

CÂU HỎI SỐ 4
Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Nếu không có đạo đức cách mạng thì ...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. có tài cũng không làm được
 2. có tài cũng vô dụng
 3. không thể làm tốt nhiệm vụ
 4. không phát huy được năng lực
CÂU HỎI SỐ 5
Trong bài Nói chuyện tại hội nghị tri thức Việt Nam chống Mỹ cứu nước (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: “Trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước, công nhân có cuộc vận động ...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. Cải tiến kĩ thuật”
 2. Bạch đầu quân
 3. Ba xây, ba chống
 4. Ba sẵn sàng
CÂU HỎI SỐ 6
Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng giương cao ngọn cờ của ..., lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. chủ nghĩa xã hội
 2. chủ nghĩa yêu nước
 3. chủ nghĩa dân tộc
 4. chủ nghĩa anh hùng cách mạng
CÂU HỎI SỐ 7
cái tên Hạ Long xuất hiện trên bản đồ hàng hải của nước nào vào cuối thế kỷ XIX?
 1. Pháp
 2. Nhật
 3. Ý
 4. Tây Ban Nha
CÂU HỎI SỐ 8
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khoa VI (từ 24/6 - 3/7/1976), thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên là gì?
 1. Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Sài Gòn.
 3. Sài Gòn - Chợ Lớn.
 4. Chợ Lớn.
CÂU HỎI SỐ 9
Trong Bài bệnh tự kiêu, tự ái (1948), Hồ Chí Minh viết: “ Tự kiểu nhất định sẽ đi đến
 1. thành công
 2. kết quả
 3. thất bại
 4. chiến thắng
CÂU HỎI SỐ 10
Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội ... do Đảng ta xây dựng, Đảng fg lãnh đạo và giáo dục”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. quyết thắng
 2. nhân dân
 3. vững mạnh
 4. chủ lực
CÂU HỎI SỐ 11
Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, ...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. hoàn thuận, chung sức chiến đấu
 2. các tầng lớp đoàn kết một lòng
 3. thương yêu nhau như anh em một nhà
 4. đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau
CÂU HỎI SỐ 12
Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết:"Trung thu trăng sáng như gương / Bác Hồ ngắm cảnh, nhi đồng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. thương yêu
 2. nhớ thương
 3. nhớ mong
 4. thương mến
CÂU HỎI SỐ 13
Trong bài Hai ngày kỉ niệm vẻ vang (9/5/1965), Hồ Chí Minh nói: “Ta có lòng nồng nàn yêu nước và ... của toàn dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. tích cực tham gia
 2. sự ủng hộ nhiệt tình
 3. sức đoàn kết chặt chẽ
 4. tinh thần kháng chiến
CÂU HỎI SỐ 14
Bờ biển nào ở nước ta có đặc điểm là: “có địa hình thấp và nhiều cửa sông chia cắt chằng chịt, có những bãi lầy thấp hình thành các rừng đước ngập mặn nổi tiếng”?
 1. Bờ biển đồng bằng sông Hồng
 2. Bờ biển Tây Nam Bộ
 3. Bờ biển đồng bằng sông Cửu Long
 4. Bờ biển Nam Trung Bộ
CÂU HỎI SỐ 15
Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ngày nay đã thành một đội quân to lớn, hăng hái tiến lên, quyết tâm phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì... . Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. chủ nghĩa xã hội
 2. giải phóng dân tộc
 3. tiến bộ xã hội
 4. quần chúng nhân dân
CÂU HỎI SỐ 16
Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Trí là phải có óc .......... để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. nhạy bén
 2. thông minh
 3. sáng suốt
 4. nhanh nhẹn
CÂU HỎI SỐ 17
Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn chú ý ... thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. giúp đỡ và dìu dắt
 2. dạy dỗ và chăm lo
 3. dìu dắt và chăm lo
 4. dìu dắt và giáo dục
CÂU HỎI SỐ 18
Mục đích chính của Mỹ trong việc lập các “ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) là gì?
 1. Bình định miền Nam trong vòng hai năm.
 2. Tách dân khỏi cách mạng, thực hiện chương | trình bình định miền Nam.
 3. Mở rộng vùng kiểm soát.
 4. Củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.
CÂU HỎI SỐ 19
Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Việc dạy và học cũng thế, mọi người phải ... để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. quyết tâm thực hiện
 2. nỗ lực thật nhiều
 3. làm việc bằng hai
 4. dạy và học thật tốt
CÂU HỎI SỐ 20
Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu là ... trong thời đại anh hùng”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. lực lượng tiên phong
 2. thế hệ tương lai
 3. đội quân cách mạng
 4. thế hệ anh hùng
CÂU HỎI SỐ 21
Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải ghét, ..............bọn thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ, bọn Việt gian, bọn bù nhìn. Vì chúng nó mà chúng ta khổ.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. ghét chua ghét chát
 2. ghét đắng ghét chua
 3. ghét cay ghét đắng
 4. ghét cay ghét mặn
CÂU HỎI SỐ 22
Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới ...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. sự đàn áp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 2. ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 3. gót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 4. sự tàn phá tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
CÂU HỎI SỐ 23
Trong bài Thư gửi các cháu nhi đồng nhân Tết trung thu 1948 (1948), Hồ Chí Minh viết: “Bác chúc các cháu ............ ....... và gửi các cháu nhiều cái hôn Trung thu”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. vui vẻ, mạnh khỏe
 2. mạnh khỏe, may mắn
 3. mạnh khỏe, học giỏi
 4. vui vẻ, hạnh phúc
CÂU HỎI SỐ 24
Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng ..., lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM
 2. phát huy tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc
 3. giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
 4. giương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc
CÂU HỎI SỐ 25
Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng là ... , một lòng một dạ phục vụ nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. quyết tâm trung thành với cách mạng
 2. một lòng trung thành với cách mạng
 3. tuyệt đối trung thành với cách mạng
 4. triệt để trung thành với cách mạng
CÂU HỎI SỐ 26
Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lân thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Tín là phải làm cho người ta .......mình.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. biết
 2. nhớ
 3. tin
 4. hiểu
CÂU HỎI SỐ 27
Trong bài nói tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiểu” toàn miền Bắc (12/2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Theo ý Bác thì đối với sáng kiến cũng như đối với việc trồng cây...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. trồng càng nhiều càng quý
 2. trồng nhiều cây và chăm sóc để cây tươi tốt
 3. trồng cây nào phải tất cây ấy, hơn là trồng nhiều mà cây sống ít
 4. trồng cây nào cũng tốt, càng nhiều càng tốt
CÂU HỎI SỐ 28
Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân như cá với nước, ..., học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. quyết tâm đấu tranh
 2. đoàn kết một lòng
 3. cùng nhau xây dựng
 4. chung sức phấn đấu
CÂU HỎI SỐ 29
Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và...”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
 1. giúp đỡ và dìu dắt
 2. xây dựng xã hội mới
 3. dìu dắt và chăm lo
 4. dạy dỗ và chăm lo
CÂU HỎI SỐ 30
Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của đế quốc Mĩ?
 1. Bình Giã
 2. Ấp Bắc
 3. Ba Gia
 4. Vạn Tường
Chia sẻ bởi: admin
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 • Xem: 3585
 • Dung lượng: 22.94 KB
 • Tải về: 104
 • Sưu tầm: N/A
 • Thuộc chủ đề: Bài thu hoạch, bài dự thi
Liên kết tải về
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây